Burslar:

  2022-2023 Eğitim Öğretim yılında müdürlüğümüz tarafından 495 öğrencimize yemek bursu verilmiştir. Ayrıca 700 öğrencimiz, üniversitemizin değişik birimlerinde boş saatlerinde kısmi zamanlı öğrenci olarak işe alınmıştır. Böylece öğrencilerimize maddi destek sağlamanın yanı sıra iş hayatına alışmaları amaçlanmıştır.