Kültürel Hizmetler:

Dairede kültür hizmetleri olarak öğrencilerin ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları ile birlikte dinlenme ve eğlence alışkanlığı kazanmalarını sağlamak, güzel sanatlarla ilgili etkinlikleri izlemelerini, isterlerse bu etkinliklere katılmalarını da temin etmek amacıyla aşağıda gösterilen hizmetler yürütülür:

  • Resim ve fotoğraf sergileri açmak, konser, konferans, tiyatro ve benzeri sanat ve kültür alanlarında etkinlikler düzenlemek ve bu amaçla bu çeşitli etkinliklerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yaparak, öğrencilerin daha geniş ölçüde sanat ve kültür etkinliklerinden yararlanmalarını sağlamak,
  • Öğrencilerin boş zamanlarında ilgi ve yeteneklerine göre sanat ve kültür çalışmaları yapmaları için resim, fotoğraf, el sanatları, halk dansları, klasik dans, müzik ve benzeri etkinlik alanlarında kurslar, çalışma grupları, korolar oluşturmak, bu grup ve koroların üniversite içinde ve dışında konser, gösteri, sergi ve karşılaşma gibi etkinliklerde bulunmalarını veya karşılaşmalara katılmalarını sağlamak.
  • Öğrenci kulüplerinin kurulması, işleyişleri ilgili etkinlikleri yürütmek.

İletişim

Musa ERCİYAS   Şube Müdürü  5207