Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Görev Dağılım Çizelgesi

Tahakkuk Görev Dağılım Çizelgesi

Yemekhane Rezerve ve Kiosk İşlemleri Görev Dağılım Çizelgesi

Kültürel Hizmetler Şube Müdürü Görev Dağlım Çizelgesi

Kültürel Hizmetler Görev Dağlım Çizelgesi

Spor Hizmetleri Şube Müdürü Görev Dağılım Çizelgesi

Spor Hizmetleri Görev Dağılım Çizelgesi

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi Görev Dağılım Çizelgesi

Beslenme Birimi Görev Dağılım Çizelgesi

Sekreterlik Hizmetleri Görev Dağılım Çizelgesi

Sosyal Hizmetler Yemek Hizmetleri Görev Dağılım Çizelgesi

Taşınır Hizmetleri Görev Dağılım Çizelgesi