Ebe1

Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü ve Yarının Ebeleri Kulübü tarafından 5 Mayıs Ebeler Günü Etkinlikleri kapsamında, “Dünya Mirası Ebeliği Resmediyorum Etkinliği” ve “Dünya Mirası Ebelik: Ebeler Günü Sempozyumu” düzenlendi.

İpekköy Yerleşkesi Mihri Hatun Konferans Salonunda gerçekleşen programa, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Topal ile çok sayıda akademisyen, idari personel ve ebe adayı öğrenci katıldı. Program kapsamında, Doç. Dr. Ali Bilici ve Dr. Öğr. Üyesi Burcu Akbulut Bilici tarafından Müzik Dinletisi de sunuldu.

Etkinliklerin açılış konuşmalarını Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Duygu Murat Öztürk ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Mehmet Topal yaptı.

Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Duygu Murat Öztürk açılış konuşmasında; “Ülkemizde ebeler için iki önemli günü kutlamaktayız. Birisi 21-28 Nisan haftasındaki Ulusal Ebeler Haftasıdır. Bu hafta bize Mustafa Kemal Atatürk’ün hediyesidir. Bir diğeri ise ilk olarak 1992 yılında kutlanmış ve o yıldan itibaren kutlanmaya devam eden 5 Mayıs Dünya Ebeler Günüdür. 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü, ebelerin çalışmalarını onurlandırmak, annelere ve yeni doğan bebeklerine hayati önem taşıyan bakım sağlamadaki önemi konusunda farkındalık yaratmak için kutlanmaktadır. 2024 yılında Ebelik mesleği aynı zamanda UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirası temsili listesine seçilmiştir. Her sene Uluslararası Ebeler Konfederasyonu (ICM) bir tema belirlemektedir. ICM bu yıl iklim değişikliği ve çevre sorununu öne çıkarmıştır. Ülkemizde iklim değişikliği konusunda çok sayıda çalışan farklı disiplinlerde araştırmacılar olsa da ebelik alanında da çalışmalara rastlamaktayız. İklim değişikliğinin anne ve bebek sağlığı üzerindeki etkilerini aynı zamanda günlük sıcaklık değişimleri ile yüksek riskli gebelikler arasındaki ilişkiyi inceleyen ve hamile kadınlar için bir erken uyarı sistemi oluşturmayı amaçlamayan projelerde yer alan Doç. Dr. Burcu Avcıbay gibi ebe akademisyenlerde bulunmaktadır. Yani bizler ebe olarak bu konunun dışında değiliz. Anne ve bebeğe bakım veren sağlık profesyoneli olarak bu konuyla ilgili daha fazla çalışmalar yapmalıyız. Davetimizi kabul edip burada bizlerle birlikte olan tüm konuklarımızın ve meslektaşlarımızın 5 Mayıs Dünya Ebeler Gününü kutluyorum.” dedi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Topal ise konuşmasında; “Ebelik mesleği, aile ve toplum sağlığına doğrudan etki eden önemli ve en özel bir meslek grubudur. Türkiye’de kadınlara özel tek meslek grubu ebeliktir. Yeni bir canlının dünyaya gelmesine yardımcı olan ebeler kadına ve aileye destek olurlar. Ebeler yaptıkları sağlık danışmanlığı ve eğitimiyle yalnız kadın için değil toplum ve aile içinde önemli görevleri bulunan bir sağlık personelidir. Toplumun şekillenmesini sağlarlar. Bu sayede sağlıklı bir toplum oluşmasında kilit rollere sahiptirler. Bizlerde, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü öğrencilerine eğitimlerinde her tür imkânı sunulmaya çalışıyoruz. Ebelik Bölümü öğretim elemanları başta olmak üzere tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum. Tüm ebelerin Dünya Ebeler Gününü kutluyorum.” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ebelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Serap Öztürk Altınayak’ın “Pozitif Doğum Deneyimi” ile yine Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ebelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nurdan Kaya Yılmaz’ın “Ebe ve Gebe Gözüyle Sürekli Bakım Modeli” başlıklı sunumlarına geçildi.

Program, 2 gün boyunca süren etkinliklere katkı sağlayanlara teşekkür belgelerinin takdim edilmesi ile son buldu.

Ebe2

Ebe3

Ebe4

Ebe5

Ebe6

Ebe7

Ebe8

Ebe9

Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü