Misyonumuz

Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, üniversite öğrencilerinin beden ve ruh sağlıklarının korunması,  beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre ders dışı zamanlarının değerlendirilmesi, yeni ilgi alanlarının kazanılmasına imkan sağlanması, sosyal durumlarının iyileştirilmesine, sosyal becerilerini geliştirebilecekleri, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetlerin sunulması ile Üniversite sonrası yaşamlarını da olumlu etkileyecek kaliteli öğrencilik yılları geçirmesini misyon edinir.

 
Vizyonumuz

Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığımız kaliteyi bir yaşam biçimi haline getirerek öğrenen ve gelişen bir birim olarak; Üniversitemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkaracak bir kurum haline getirmeyi vizyon olarak belirlemiştir. Ayrıca  Üniversitemizin tüm hizmet alanlarında öğrencilerimize ve çalışanlarımıza yönelik kaynaklarımızı verimli kullanarak bilgi ve son teknoloji ile donatılmış örnek bir başkanlık olmak vizyonumuzun felsefesidir