Kamusal sorumluluk bilincine sahip olmak.

Takım çalışması ve iş barışı konusunda özverili olmak.

Katılıma önem vermek.

Güvenilir ve şeffaf olmak.

Yeniliklere açık olmak.

Mevzuata uygun davranmak ve hesap verilebilirlik ilkesine uymak.

Çalışan ve öğrenci memnuniyetine önem vermek.