Genel Bilgiler

Sosyal Hizmetler

Dairede, Sosyal Hizmetler olarak aşağıdaki hizmetler yürütülür.

a) Öğrencilerin barınma, beslenme, burs ve kredi gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli hizmetleri sağlamak, bu hizmetleri sunan kuruluşlarla işbirliği yaparak hizmetin daha iyi yürütülmesini sağlamak ve yurt kantin ve kafeteryalarda en iyi şekilde hizmet vermek,

b) İlgili yönetmelikler kapsamında Rektörlük oluru ve yönetim kurulu kararıyla öğrencilerimize barınma,  beslenme ve kısmi zamanlı iş imkanı oluşturmak süretiyle sosyal destek sağlamak,

c) Üniversitemiz yemekhanelerinin ihtiyaçları doğrultusunda alınan,hertürlü gıda ve benzeri ürünlerinşartnameye uygunluğunu, tazeliğini, kilogramını kontrol ve takibinin yapılmasını sağlamak,

 d) Öğrencilerin ve çalışanların sömestre ve yaz tatilleri için, dinlenme tesisleri veya kamp yerleri kurmak veya bu konuda faaliyet gösteren kuruluşlarla anlaşarak hizmetin görülmesini sağlamak.

e) Öğrencilerin ve çalışanların ulaşım hizmetlerinin görülmesini temin etmek veya bu konuda faaliyet gösteren kuruluşlarla anlaşarak, hizmetin en iyi şekilde yürütülmesini sağlamak,

Yemekler (Günde 4 Çeşit Yemek) gıda mühendisi ve diyetisyen kontrolünde;diğer çalışanlar ile tüm sanitasyon ve hijyen kurallarına uyularak merkez mutfakta hazırlanıp Eğitim Fakültesi,  Teknoloji Fakültesi, Fen EdebiyatFakültesi,İlçelerde bulunan Meslek Yüksekokullarında ve Rektörlük yemekhanelerinde öğle ve akşam yemeği olarak servise sunulmaktadır.

Yemek hizmetlerinin ücretlendirilmesi müdürlüğümüzce yapılmaktadır. Günlük kart dolumu müdürlüğümüz tarafından üniversitemizin farklı noktalarına yerleştirilmiş olan kioks makineleri ile yapılmaktadır.

Üniversitemizde düzenlenen tüm etkinlikler ve organizasyonlar şube müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır. 

 

PERSONEL LİSTESİ

 

Ad-Soyad   : Mustafa TOSUN

Unvan        : Müdür

Görev        : Sosyal Hizmetler Şube Müdürü v.

Telefon      :  5237

Mail           : mustafa.tosun@amasya.edu.tr

 

 

 

Ad-Soyad   :  Ahmet BEKTEŞ

Unvan        : Mühendis

Görev         : Gıda Mühendisi

Telefon       : 1621

Mail            : ahmet.bektes@amasya.edu.tr

 

 

 

Ad-Soyad    : 

Unvan         : 

Görev          : 

Telefon        : 

Mail             : 

 

 

 

Ad-Soyad     :  Eyyup DEMİREL

Unvan          : Bilgisayar İşletmeni

Görev           : Muhasebe

Telefon         : 1622

Mail              : eyyup.demirel@amasya.edu.tr

 

 

 

Ad-Soyad      : Şükrü ÖZER

Unvan           : Bilgisayar İşletmeni

Görev            : Muhasebe ve Harç

Telefon          : 5243

Mail               : sükrü.ozer@amasya.edu.tr

 

 

 

Ad-Soyad       : Çoşkun YILDIZ

Unvan            : Bilgisayar İşletmeni

Görev             : Muhasebe ve Harç

Telefon           : 5239

Mail                : coskun.yildiz@amasya.edu.tr

 

 

 

Ad-Soyad        : Burhan KARAKURT

Unvan             : Memur

Görev             : Muhasebe ve Harç

Telefon           : 5232

Mail                : burhan.karakurt@amasya.edu.tr

 

 

 

Ad-Soyad        : Davut HATİP

Unvan             : Aşçı

Görev             :

Telefon           : 1620

Mail                :davut.hatip@amasya.edu.tr

 

 

 

Ad-Soyad        : Dinçer SAYGI

Unvan             : Aşçı

Görev             :

Telefon           : 1620

Mail                : dincer.saygı@amasya.edu.tr

 

Ad-Soyad        : Serkan YILDIRIM

Unvan            : Aşçı

Görev             :

Telefon           : 1620

Mail                : serkan.yildirim@amasya.edu.tr

 

 

 

Ad-Soyad       :  Fatma GÖKÇE

Unvan            : Hizmetli

Görev            :

Telefon          : 1620

Mail               : Fatma.gokce@amasya.edu.tr

 

 

 

Ad-Soyad      :  Mehmet ÇAĞAL

Unvan           :  Aşçı

Görev           :

Telefon         : 1620

Mail             : mehmet.cağal@amasya.edu.tr