Hakkımızda

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, Üniversite öğrencilerinin beden ve ruh sağlıklarının korunması, hasta olanların tedavi edilmesi veya ettirilmesi, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre ders dışı zamanlarının değerlendirilmesi, yeni ilgi alanlarının kazanılmasına imkân sağlanması, gerek sağlık gerekse sosyal durumlarının iyileştirilmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkân verecek hizmetlerin sunulması, onların ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirilmesi, birlikte düzenli ve disiplinli bir çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıklarının kazandırılması amacıyla 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun, 2880 sayılı değişik 46. ve 47. maddeleri uyarınca kurulmuştur.

Üniversitede verilen hizmetlerin ayrılmaz bir parçası olarak öğrencilere yönelik yapılan her türlü faaliyetlerin çağdaş gelişmeler doğrultusunda düzenleyip öğrencilerin gereksinimlerini karşılamaktır. Hizmet verdiğimiz Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı kesimini bütünü için çağdaş yöntemler kullanarak, yeterli ve kaliteli bir biçimde psikolojik danışma hizmetlerini en iyi şekilde sunmaktır.

Bu sebeple Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi, üniversitelerde hizmet verdiği kesimin bütünü için bir sağlık kuruluşu, öğrencilerin sosyal, kültürel danışma ve rehberlik ile spor ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim - öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama merkezidir.

HEDEFLER

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız kaliteyi bir yaşam biçimi haline getirerek öğrenen ve gelişen bir birim olarak; Üniversitemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkaracak çağdaş bir kurum haline gelerek diğer Üniversiteler içerisinde örnek ve önder birim olmak.

Hedeflerimiz arasında, Üniversitemiz öğrencilerine Mediko-Sosyal Hizmet Birimi açmak, öğrencilerin ve çalışanların beden ve ruh sağlığının korunması, beslenme, barınma, çalışma, spor yapma, boş zamanlarını değerlendirme ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla konferans, sempozyum, seminer, tiyatro, konser, sergi, halk oyunları gibi kültürel ve sportif faaliyetlerinin düzenlenmesi ve bu faaliyetleri diğer üniversitelerle işbirliği içerisinde yapmak.

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığımızın, gelecekteki hedefleri arasında yukarıda belirtilen, sağlık, psikolojik danışma ve rehberlik, sosyal, kültürel ve spor hizmetlerini yürütmek üzere yeterli sayıda uzman ve pratisyen hekim, diş hekimi eczacı, psikiyatri, klinik psikolog, danışman psikolog, sosyal hizmet uzmanı, çocuk gelişim uzmanı, diyetisyen, hemşire, laborant, uzman, memur ve diğer hizmetliler gibi personellerle hizmet vermek ve aynı zamanda gelecek nesiller için bu başarıların tümünü miras bırakmaktır.

Üniversitemizin ihtiyaçları ve amaçları doğrultusunda, tüm hizmet alanlarında; öğrenci ve çalışana yönelik, kaynaklarını verimli kullanan bilgi ve teknolojiyle donatılmış tüm zorlukları başaran bir başkanlık olmaktır.